Hướng dẫn nén và giải nén thư mục trong Linux

12/11/2020 09:20 (3 năm trước) | Linux

Trong Linux có nhiều cách để nén và giải nén thư mục như Zip, Tar... trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách nén và giải nén thư mục nhanh bằng Tar.

1. Nén thư mục

tar fcvz ten_file.tar.gz public_html​

Trong đó:

ten_file.tar.gz là tên file bạn muốn đặt tên có đuôi là .tar.gz
public_html là thư mục bạn muốn nén

2. Giải nén thư mục

tar -xzvf ten_file.tar.gz


Cám ơn bạn đã đọc bài viết.

Bài viết liên quan

Cộng đồng LarVPS

LarVPS có cộng đồng hỗ trợ, bạn có thể trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng LarVPS.