Những việc cần làm sau khi cài đặt xong LarVPS

22/07/2020 04:22 (3 năm trước) | Tin tức
Sau khi cài đặt LarVPS thành công, đây là những việc bạn cần làm.

1. Thêm Swap


Việc thêm Swap (ram ảo) là điều rất quan trọng để hệ thống chạy ổn định với những VPS ram thấp <2Gb. Thường thêm dung lượng Swap sẽ bằng hoặc gấp đôi dung lượng ram bạn đang có nhưng không nên lớn hơn 3GB. Swap được lấy từ ổ cứng thế nên chọn ổ cứng SSD cho VPS sẽ tốt hơn.

Đối với những bạn dùng Laravel thì nên nâng Swap 2GB, vì Composer khi chạy tiến trình sẽ cần rất nhiều ram.

Xem hướng dẫn tại đây: https://larvps.com/pages/documentation/all#item-11-36

2. Phân lại quyền cho Domain


Nếu bạn cài đặt mọi thứ từ LarVPS như Wordpress hoặc Laravel bạn không cần phân lại quyền vì LarVPS đã phân quyền giúp bạn.

Nếu bạn upload source code từ máy tính của bạn bằng SFTP hoặc wget từ bên khác về LarVPS, bạn cần phải phân lại quyền bằng cách gõ lệnh sau: 00 hoặc vào module số - 1) quản lý domain chọn phân lại quyền domain.

3. Đặt mật khẩu bảo vệ Wp-Admin


Nếu bạn dùng Wordpress thì việc truy cập trái phép domain.c/wp-admin để tìm dò mật khẩu luôn bị các bên thứ 3 dùng tool để quét (Brute Force Attacks), vì thế bạn nên bật Auth để bảo vệ /wp-admin bằng cách vào module số - 21) mod security chọn Auth-Login


4. Cấu hình lại Public cho Laravel


Mặc định khi cài đặt xong Laravel sẽ mặc định là domain.c/public và bạn muốn loại bỏ public ấy đi thì bạn truy cập module số - 11) quản lý utility chọn cấu hình Laravel - Public và chọn c để LarVPS cấu hình chỏ vào folder public trong Nginx giúp bạn.


5. Luôn cập nhật phiên bản LarVPS mới nhất


Để cập nhật lên phiên bản mới nhất bạn chỉ cần nhớ 1 trong 2 lệnh sau: 01 hoặc larvps update


Đang cập nhật ....

Cộng đồng LarVPS

LarVPS có cộng đồng hỗ trợ, bạn có thể trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng LarVPS.