Hướng dẫn Backup and Restore bằng công cụ LarVPS

28/10/2020 07:44 (3 năm trước) | Tin tức
Chào bạn, với mong muốn giúp bạn chuyển website từ hosting/vps về LarVPS một cách nhanh chóng nên LarVPS đã ra mắt công cụ giúp bạn chuyển nhanh website về LarVPS chỉ một dòng lệnh.

Tải công cụ: https://larvps.com/scripts/backup.zip

Hướng dẫn sử dụng:
  1. Giải nén file backup.zip thành thư mục backup
  2. Upload thư mục backup vào thư mục gốc public_html của domain trên hosting/vps của bạn
  3. Truy cập công cụ bằng đường dẫn: https://abc.com/backup (thay abc.com bằng domain của bạn)
Công cụ sẽ tự nhận diện: Domain/DB_NAME/DB_USER/DB_PASSWORD.Nhấn vào nút "Backup ngay" để công cụ tiến hành backup. Chờ trong ít phút sẽ có thông báo.
Tới bước này bạn có thể tải file backup về. Hoặc bạn có thể chuyển về LarVPS.

Hướng dẫn chuyển về LarVPS.
Yêu cầu: LarVPS >= v0.7.4
Truy cập vào ssh và dán dòng lệnh được hướng dẫn sau khi backup thành công:
Ví dụ ở đây: larvps restore wpfilter.com "plytdny_db" "plytnyr_user" "w35ggsbz46bae45r5yh0w3qn"

Như vậy mình đã hướng dẫn bạn cách sử dụng, nếu có gì thắc mắc bạn có thể vào group LarVPS: https://www.facebook.com/groups/larvps.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết.

Cộng đồng LarVPS

LarVPS có cộng đồng hỗ trợ, bạn có thể trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng LarVPS.