Changelog

Phiên bản 0.7.5.0 - 16/11/20 16:11.

Sửa lỗi:

- Sửa một số lỗi nhỏ

Thêm mới:

- Cập nhật các bản vá bảo mật cho Centos 8 mỗi ngày.

- 29. File Manager.Phiên bản 0.7.4.4 - 04/11/20 03:11.

Sửa lỗi:

- Sửa một số lỗi nhỏ

Thêm mới:

- 18. 13) Move wp-config.php outside public_html

- 18.14) Disable File Mods + File Edit trong wp-config.php

- Với anh em dùng WP thì nên thực hiện 2 tính năng này sau khi cài đặt xong Wordpress nhằm bảo vệ Website của bạn.Phiên bản 0.7.4.3 - 01/11/20 15:11.

Cập nhật:

- Gia hạn tự động Let's SSL - Bản cập nhật quan trọngPhiên bản 0.7.4.2 - 31/10/20 04:10.

Cập nhật:

-  phpMyAdmin 5.0.4Phiên bản 0.7.4 - 28/10/20 00:10.

Thêm mới:

- Công cụ backup & Restore. Chuyển website từ hosting/vps sang LarVPS

- Hướng dẫn: https://larvps.com/articles/huong-dan-backup-and-restore-bang-cong-cu-larvpsPhiên bản 0.7.3.6 - 22/10/20 06:10.

Cập nhật:

- Cải tiến gia hạn Let's SSL tự độn

Phiên bản 0.7.3.5 - 21/10/20 02:10.

Sửa lỗi:

- Sửa lỗi Nginx stop


Phiên bản 0.7.3.4 - 15/10/20 10:10.

Thêm mới:

- Thêm tính năng ở 26. Backup & Restore

- Backup All Domains

- Backup All Databases

- Xóa lịch backup theo domain


Phiên bản 0.7.3.3 - 15/10/20 08:10.

Thêm mới:

- 18. Clear Cache All Domains - Update All Domains trong quản lý Wordpress.


Phiên bản 0.7.3.2 - 15/10/20 08:10.

Cập nhật:

- Permision chmod 400 cho wp-config.php, 444 cho index.php - Lệnh: 00

Phiên bản 0.7.3.1 - 14/10/20 15:10.

Sửa lỗi:

- Sửa một số lỗi nhỏ

Thêm mới:

- 9. Bat/Tat IFrame


Phiên bản 0.7.2.1 - 10/10/20 09:10.

Sửa lỗi:

- Sửa một số lỗi nhỏ

Cập nhật:

- Sử dụng MariaDB 10.5.6


Phiên bản 0.6.5.1 - 09/10/20 16:10.

Sửa lỗi:

- Tự động gia hạn SSL Let's Encrypt. Kiểm tra mỗi ngày, tự gia hạn trước 30 ngày hết hạn.

- Backup Google Drive không xóa theo giới hạn số lượng file backup đặt ra.

Thêm mới:

- Update Security Centos 8 nếu có, khi cập nhật LarVPS.

- 11. Bật tắt ionCube

- 12. Tinh chỉnh Crontab. Bạn có thể chạy hành động theo phút, giờ, ngày, tuần, thángPhiên bản 0.6.1 - 27/08/20 10:08.

 

Sửa lỗi:

- Sửa một số lỗi nhỏ

 

Cập nhật:

- Cải tiến hiệu năngPhiên bản 0.5.8.9 - 18/08/20 08:08.

Sửa lỗi:

- 14. Fix khi khởi động mất dung lượng SwapPhiên bản 0.5.8.8 - 18/08/20 08:08.

Sửa lỗi:

- Sửa một số lỗi nhỏ

Thêm mới:

- 1. Thêm Bật/Tắt domain

Cập nhật:

-13. Rocket-Nginx

-22. Donwtime WebsitePhiên bản 0.5.8.7 - 12/08/20 08:08.

Thêm mới:

- 28. Duplicate Website (Nhân bản website A sang B)Phiên bản 0.5.8.6 - 11/08/20 14:08.

Sửa lỗi:

- 1. Thêm DomainPhiên bản 0.5.8.5 - 10/08/20 09:08.

Sửa lỗi:

- Bản cập nhật quan trọng! Vui lòng sớm cập nhậtPhiên bản 0.5.8.4 - 10/08/20 07:08.

Sửa lỗi:

- Sửa một số lỗi nhỏ

Thêm mới:

- 27. Thêm Alias cho public_html ví dụ: cd A sẽ truy cập thẳng vào public_html của domain abc.comPhiên bản 0.5.8.3 - 08/08/20 17:08.

Sửa lỗi:

- Sửa một số lỗi nhỏ

Thêm mới:

- 11. Chuyển Website từ Cpanel về LarVPSPhiên bản 0.5.8.2 - 07/08/20 16:08.

Sửa lỗi:

- Sửa một số lỗi nhỏ

Thêm mới:

- 11. Chuyển website từ HocVPS/VPSSIM sang LarVPSPhiên bản 0.5.8.1 - 06/08/20 15:08.

Sửa lỗi:

- Sửa một số lỗiPhiên bản 0.5.7.9 - 06/08/20 10:08.

Sửa lỗi:

- Sửa một số lỗi nhỏ

Cập nhật:

- 3. Quản lý SSH/SFTP

- 4. Quản lý AppAdmin

- 8. Quản lý Fail2banPhiên bản 0.5.7.8 - 05/08/20 15:08.

Sửa lỗi:

- Sửa một số lỗi nhỏ

Thêm mới:

- 1. Thêm/Xóa redirect domain

- 22. Thêm Moniter VPS (Cảnh báo CPU quá tải, Ram full, Disk full, Nginx, php-fpm, mariadb bị stop)Phiên bản 0.5.7.6 - 03/08/20 16:08.

Cập nhật:

- Thêm quản lý Image cho plan FreePhiên bản 0.5.7.5 - 03/08/20 14:08.

Thêm mới:

- Thêm Rule security cho WordpressPhiên bản 0.5.7.4 - 03/08/20 10:08.

Cập nhật:

- Các tính năng cho plan Free

- Chi tiết: https://larvps.com/pages/pricingPhiên bản 0.5.7.3 - 02/08/20 10:08.

Sửa lỗi:

- Sửa một số lỗi nhỏLarVPS - Update, [Aug 2, 2020 at 09:24:12]:

Phiên bản 0.5.6.8 - 02/08/20 09:08.

Sửa lỗi:

- Sửa một số lỗi nhỏ

Phiên bản 0.5.7 - 02/08/20 09:08.

Sửa lỗi:

- 22. Sửa lỗi 2FA Login SSHPhiên bản 0.5.6.7 - 01/08/20 09:08Sửa lỗi:

- Sửa một số lỗi nhỏ

Thêm mới:

- 22. Kiểm tra downtime các domain trên VPS 5 phút một lần.Phiên bản 0.5.6.9 - 31/07/20 08:07.

Thêm mới:

- 22. Xác thực 2 bước khi login SSH qua TelegramPhiên bản 0.5.6.8 - 30/07/20 15:07.

Sửa lỗi:

- 4. Fix /var/lib/phpmyadmin/tmp trong phpMyAdmin

Cộng đồng LarVPS

LarVPS có cộng đồng hỗ trợ, bạn có thể trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng LarVPS.