1 Hướng dẫn cài đặt
Những yêu cầu trước khi cài đặt LarVPS bạn cần đọc qua để cài đặt LarVPS như hệ điều hành Almalinux 8 /Rocky 8/ Ubuntu. Tối thiểu CPU 1 Core, 1GB Ram, 10GB HDD. VPS chưa cài bất kỳ thông tin gì.
2 Quản lý Domain
Tính năng quản lý domain cho phép bạn thêm tên miền mới vào VPS một cách dễ dàng, không cần phải cấu hình vhost nhiều dòng, mọi thứ đều tự động. Việc xóa domain cũng rất đơn giản.
3 Quản lý Let's Encrypt
Tính năng quản lý Let's Encrypt giúp bạn có thể biến website từ http:// sang https:// miễn phí mà không mất bất kỳ một chi phí nào.
4 Quản lý SSH/SFTP
Tính năng quản lý SSH/SFTP giúp bạn có thể thay đổi port truy cập SSH giúp ngăn chặn các đợt scan port, thay đổi mật khẩu của Root đơn giản.
5 Quản lý AppAdmin
Quản lý AppAdmin giúp bảo vệ ứng dụng trước các truy cập vào ứng dụng, điển hình trước khi truy cập phpMyAdmin sẽ xuất hiện popup yêu cầu Username và Password.
6 Quản lý Cache
Tính năng quản lý Cache giúp bạn bật tắt Memcached, Redis nhanh chóng để phục vụ cho các ứng dụng. Mặc định LarVPS sẽ tắt để tiết kiệm ram cho VPS.
7 Quản lý Database
Tính năng quản lý database giúp bạn xem tổng quát các databas. Bạn có thêm, xóa hay backup hoặc restore một cách đơn giản.
8 Quản lý Swap
Tính năng quản lý swap giúp tăng lượng ram ảo để VPS hoạt động ổn định hơn. Mặc định cài LarVPS đã được thêm sẵn 1GB
9 Quản lý PHP
Tính năng quản lý PHP giúp bạn có thể tùy chỉnh, thêm bớt các tính năng của PHP.ini. Ngoài ra có thể nâng cấp hoặc hạ cấp phiên bản PHP đơn giản.
10 Quản lý Application
Tính năng quản lý application giúp bạn cài đặt nhanh các ứng dụng phổ biến như Wordpress, Laravel vào bất kỳ domain nào đã được thêm trong VPS.
11 Quản lý Utility
Tính năng quản lý utility là tính năng quản lý các tiện ích hỗ trợ cho Laravel, chuyển website cả bạn từ HocVPS/VPSSIM/TinoVPS/Cpanel về LarVPS nhanh chóng
12 Quản lý Fail2ban
Tính năng quản lý Fail2ban giúp bạn có thể mở khóa IP hay khóa bất kỳ IP nào muốn truy cập SSH hệ thống. Fail2ban bảo vệ truy cập SSH và Auth portAdmin. Sau 5 lần nhập sai sẽ tự động khóa IP.
13 Quản lý Port
Tính năng quản lý port giúp bạn có thể đóng, mở port trên VPS một cách đơn giản và nhanh chóng ngoài ra tính năng còn quản lý các port đang mở.
14 Quản lý Crontab
Tính năng quản lý crontab giúp bạn có thể thực hiện các hành động theo từng phút, giờ, năm, tháng. Việc thêm crontab bạn cần sử dụng qua GUI được cung cấp bới LarVPS
15 Thiết lập SSL Paid
Tính năng thiếp lập ssl paid giúp bạn có thể cấu hình các ssl trả phí từ các nhà cung cấp như Rapid SSL, GeoTrust SSL.
16 Backup & Restore
Việc backup và restore rất đơn giản với LarVPS. Tính năng có thể backup toàn bộ website bao gồm source + database, mỗi domain được lưu thành một file duy nhất kèm ngày tạo.
17 Thông tin VPS
Để xem thông tin, phần cứng, cấu hình của VPS, bạn có thể sử dụng menu Thông tin VPS hoặc lệnh sau: larvps -i. Ngoài ra để xem nhanh cách dịch vụ có đang hoạt động hay không bằng lệnh: larvps -sv
18 Cập nhập VPS
Tính năng cập nhật hệ thống giúp bạn cập nhật LarVPS lên phiên bản mới nhanh nhất và đơn giản, ngoài ra còn cập nhật PHP/Nginx/Mariadb và core Linux khi có phiên bản mới.
19 Kích hoạt Key Active
Để kích hoạt Active Key, bạn có thể đặt mua tại https://larvps.com/pages/pricing. Khi thanh toán xong, sẽ có email gửi về, bạn chỉ cần vào menu Kích hoạt Active key nhập vào.
20 Các syntax của LarVPS
Tính năng quản lý các câu lệnh đã được LarVPS cài sẵn, ví dụ: khởi động Nginx: larvps nginx -r . Ngoài ra bạn có thể start, restart, stop, status của Nginx/PHP-FPM/Mariadb
21 Quản lý Nginx
Tính năng giúp bạn thêm các cấu hình Nginx cho từng domain và điều chỉnh thêm các thông số của Nginx
22 Quản lý Image
Tính năng hỗ trợ tối ưu hóa tất cả các ảnh của một domain chỉ định, chỉ vài thao tác sẽ giúp bạn tối ưu hàng ngàn file ảnh nhanh chóng
23 Quản lý log
Tính năng tập hợp các log lại trên VPS, giúp bạn có có thể tìm kiếm các lỗi đến từ Nginx/PHP-FPM/Mariadb và cả log php theo domain
24 Quản lý Telegram
Tính năng nhận thông báo qua Telegram, giúp bạn nhận nhanh những cảnh báo như có ai đó truy cập SSH, thông báo về tình trạng các serive đang hoạt động trên LarVPS
25 Quản lý Wordpress
Tính năng giúp quản lý Wordpress thông qua lệnh, giúp bạn có thể quản lý được nhiều website tập trung hơn
26 Mod Security
Tính năng quan trọng trọng khi quản lý VPS, mọi thông tin cảnh báo sẽ được quản lý tại đây
27 Quản lý Disk
Tính năng giúp bạn cảnh báo dung lượng disk, các file hay thư mục chiếm dung lượng trên VPS của bạn
28 Quản lý Syntax
Tính năng quản lý Syntax là tính năng tiện ích nếu bạn không rành các câu lệnh quản lý VPS, bạn có thể sử dụng tính năng này để khởi động lại PHP/NGINX/MYSQL.
29 Thiết lập SSL paid
Tính năng giúp bạn cấu hình sẵn SSL. Bạn chỉ cần chọn domain cần cấu hình, sau đó upload 2 files crt + key vào thư mục chỉ định
30 Credit
Danh sách cái công cụng được sử dụng trong LarVPS. LarVPS rất cám ơn những công cụ hỗ trợ tạo nên LarVPS như ngày hôm nay.
31 Duplicate website
Tính năng giúp bạn nhân bản nhanh website A sang B một cách nhanh chóng, mọi thông tin trong database của A sẽ được thay đổi sang B
32 Alias public_html
Tính năng giúp truy cập nhanh vào public_html theo cách đặt tên của bạn, ví dụ: cd abc sẽ truy xuất thẳng vào thư mục /home/abccom/abc.com/public_html/
33 File Manager
Tính năng thay thế FileZilla, giúp ae có thể truy cập FTP nhanh gọn lẹ trên trình duyệt

Cộng đồng LarVPS

LarVPS có cộng đồng hỗ trợ, bạn có thể trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng LarVPS.