Hướng dẫn cài đặt LarVPS trên Google Cloud

07/07/2020 04:31 (3 năm trước) | Kiến thức
Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt LarVPS trên Google Cloud. Nếu chưa có tài khoản bạn có thể tạo miễn phí và được tặng $300 chỉ cần thêm thẻ Visa.

Tạo một VPS Centos 8, ram 1.7G

1591959075628.png


Lưu ý nhớ check chọn Firewall.

 
1591959281012.png


Đợi vài phút để Google tạo VPS cho bạn. Lúc này bạn truy cập ssh bằng Open in browser window

 
1591959346486.png


Để cài đặt LarVPS bạn cần chuyển về user Root bằng câu lệnh sau: sudo -i
Lệnh cài đặt LarVPS: curl -sO https://larvps.com/scripts/larvps && bash larvps
Ví dụ ở đây mình thay đổi port SSH mới là: 3990
Port Admin: 3991
Sử dụng PHP 7.4
1591959665184.png

Bạn chờ ít phút để LarVPS tiến hành cài đặt.
Mở port trên Google Cloud.

 
1591960011517.png


Chọn default-allow-ssh

 
1591960106530.png


Chọn Edit
1591960112878.png


Đổi port 22 thành port 3990

1591960122118.png


Mở port Admin: 3991
Bạn chọn default-allow-http sau đó thêm port 3991.

1591960528353.png


1591960437495.png


Như vậy mình đã hướng dẫn bạn cách mở port để cài LarVPS trên Google.
Cám ơn bạn đã đọc bài viết

Bài viết liên quan

Sửa lỗi .ssh/known_hosts:1 khi kết nối SSH
19/06/2020 08:46

Thường gặp lỗi này khi bạn Rebuild lại VPS sau đó kết nối lại. Đây là tính năng xác thực host key mỗ...

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Nano Editor để tạo và sửa file trên Linux
19/06/2020 09:42

Trong các công cụ tạo và sửa xóa file trên Linux thì Nano có lẽ là công cụ theo mình là dễ sử dụng n...

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt LarVPS trên Google Cloud
07/07/2020 04:31

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt LarVPS trên Google Cloud. Nếu chưa có tài khoản bạn...

Chi tiết
Hướng dẫn backup Website trên Cpanel không cần đến plugin
08/08/2020 00:23

Nay mình làm bài này hướng dẫn bạn backup website bạn cực nhanh, bạn chỉ cần Copy và Paste vào Termi...

Chi tiết

Cộng đồng LarVPS

LarVPS có cộng đồng hỗ trợ, bạn có thể trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng LarVPS.