Hướng dẫn thêm cấu hình Nginx cho Domain trong LarVPS

14/10/2020 10:01 (3 năm trước) | Tin tức
Ví dụ mình cài plugin RankMath, ở mục SITEMAP SETTINGS nó thông báo sau:

Since you are using NGINX, add this code to your NGINX configuration file if your Sitemap pages are not loading or you can ask your hosting support to add it. 
Hide

 # START Nginx Rewrites for Rank Math Sitemaps
 rewrite ^/sitemap_index.xml$ /index.php?sitemap=1 last;
 rewrite ^/([^/]+?)-sitemap([0-9]+)?.xml$ /index.php?sitemap=$1&sitemap_n=$2 last;
 # END Nginx Rewrites for Rank Math Sitemaps​

Bạn thấy đó, RankMath yêu cầu bạn thêm cấu hình vào Nginx để có thể hiển thị Sitemap.

Cách 1:

Bạn truy cập vào: 7.) Quản lý Nginx > Cau hinh domain.conf > Đợi cấu hình hiện lên bạn paste nội dung bên dưới > Ctrl + 0 >   y để lưu lại, bạn cần khởi động lại Nginx.

rewrite ^/sitemap_index.xml$ /index.php?sitemap=1 last;
rewrite ^/([^/]+?)-sitemap([0-9]+)?.xml$ /index.php?sitemap=$1&sitemap_n=$2 last;

 

Cách 2:
Bạn tạo file rankmath.conf  (lưu ý là .conf) trong thư mục public_html rồi paste nội dung phía trên sau đó lưu lại. Bạn cần khởi động lại Nginx.

Khởi động lại Nginx

nginx -t && service nginx restart

Việc thêm cấu hình Nginx áp dụng cho tất cả plugin/theme mà bạn gặp trong quá trình sử dụng. Phía trên là mình ví dụ điển hình về RankMath.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết.

Cộng đồng LarVPS

LarVPS có cộng đồng hỗ trợ, bạn có thể trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng LarVPS.