Hướng dẫn sử dụng Crontab trên LarVPS

10/10/2020 02:15 (3 năm trước) | Tin tức
Việc dùng Crontab trên LarVPS khá đơn giản, bạn chỉ cần chọn thời gian sau đó nhập hành động bạn muốn xử lý, ví dụ mình muốn cứ 1 phút sẽ CURL vào 1 hành động nào đó.

==//=====================================================================
12. Quan ly Crontab
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#section-17
/-----------------------------------------------------------------------/

1) 1 phut     4) 1/2 Gio     7) Moi Tuan
2) 5 phut     5) Moi Gio     8) Moi Thang
3) 10 phut     6) Moi Ngay    9) Custom Crontab

-//- Nhap lua chon cua ban (1-9) [0=Thoat]: 1​


Ví dụ ở đây mình sẽ hành động curl đến google.com mỗi phút 1 lần.

curl https://google.com


Thao tác: 12. Quản lý Crontab -> Chọn 1 > nhập hành động > ctrl + O > Y để lưu lại.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết.

Cộng đồng LarVPS

LarVPS có cộng đồng hỗ trợ, bạn có thể trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng LarVPS.