Hướng dẫn sử dụng Cron VPS thay thế WordPress Cron

11/10/2020 09:18 (3 năm trước) | Tin tức
Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng tính năng CronJob thay thế WordPress Cron.
Đầu tiên bạn cần disable tính năng WordPress Cron trong wp-config.php bằng cách thêm dòng lệnh sau (TRUE).

define('DISABLE_WP_CRON', true);​


Kế đến bạn vào 12.) Quản lý Crontab > chọn 10 phút và nhập lệnh phía dưới > Ctrl + O > Y để lưu lại

curl http://website.com/wp-cron.php?doing_wp_cron &>/dev/null


Thay thế
https://website.com bằng site của bạn.

Như vậy bạn đã thực hiện sử dụng CrobJob của LarVPS thay thế cho WP Cron mặc định.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết

Cộng đồng LarVPS

LarVPS có cộng đồng hỗ trợ, bạn có thể trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng LarVPS.