Hướng dẫn kết nối SFTP đến LarVPS bằng FileZilla

27/02/2021 09:28 (3 năm trước) | Tin tức

FileZilla là công cụ phổ biến dùng đế kết nối FTP/SFTP đến VPS. Trong bài này mình sẽ hỗ trợ bạn kết nối từ FileZilla đến VPS.
Download FileZilla:https://filezilla-project.org/download.php

Bước 1: Chuẩn bị

Bạn chuẩn bị thông tin sau:
IP: thông tin IP của VPS
User: mặc định là root
Password: password đăng nhập
Port: port của SSH

Trong LarVPS bạn gõ: larvps -ic để xem thông tin kết nối.

Bước 2: Kết nối

Trong FileZilla, bạn nhấn Ctrl + S để mở Site Manager, sau đó nhập thông tin như phía dưới.
Protocol: chọn SFTP
Host: IP VPS
Port: Port SSH
Login Type: Normal
User: Root
Password: Password khi ssh

Bấm Connect để kết nối.

Sau khi kết nối thành công, bạn vào thư mục /home, chọn thư mục của domain và tiến hành upload source code lên vào thư mục public_html.Cám ơn bạn đã đọc bài viết.

 

 

Cộng đồng LarVPS

LarVPS có cộng đồng hỗ trợ, bạn có thể trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng LarVPS.