Hướng dẫn bật ionCube trên LarVPS

10/10/2020 02:22 (3 năm trước) | Tin tức
Mặc định ionCube đã được cài sẵn trên LarVPS nhưng không được bật. Nếu bạn muốn sử dụng ionCube thì bạn làm theo cách sau:

Bạn vào: 11. Quản lý Utility > Bat/Tat IonCube

==//=====================================================================
11. Quan ly Utility
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Cai dat Composer
2) Config Public Laravel
3) Bat/Tat IonCube
4) Chuyen website tu HocVPS/VPSSIM/TinoVPS
5) Chuyen website tu Cpanel

-//- Nhap lua chon cua ban (1-5) [0=Thoat]: 3​


Mặc định sẽ sử dụng ionCube cho php 7.4 nếu bạn đang dùng phiên bản php thấp hơn thì bạn cần điều chỉnh lại trong quản lý PHP theo hướng dẫn sau.

Bạn vào: 6. Quản lý PHP > Cau hinh PHP.ini chung > ở dòng cuối cùng zend_extension bạn thay đổi 7.4.so theo version php bạn đang dùng > Ctrl + O > Y để lưu lại. Khởi động lại PHP. 

Thay đổi phiên bản 7.4 sang 7.2

zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_7.2.so


Khởi động lại PHP-FPM

service php-fpm restart


Kiểm tra hoạt động của ionCube: php -v

[root@li1696-164 ~]# php -v
PHP 7.4.10 (cli) (built: Sep  1 2020 13:58:08) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
    with the ionCube PHP Loader + ionCube24 v10.4.3, Copyright (c) 2002-2020, by ionCube Ltd.
    with Zend OPcache v7.4.10, Copyright (c), by Zend Technologies
[root@li1696-164 ~]# 


Cám ơn bạn đã đọc bài viết.

 

 

Cộng đồng LarVPS

LarVPS có cộng đồng hỗ trợ, bạn có thể trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng LarVPS.